บริษัท พอล มิทเชล ซิสเต็มส์ จำกัด
88/9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-941-1140-2
โทรสาร. 02-941-3019

 

Paul Mitchell Systems Co.,ltd
88/9 Ngamwongwan Road
Ladyao, Jatujak Bangkok
10900 Thailand
Tel: 02-941-1140-2 
Fax.: 02-941-3019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Mitchell System Co.,Ltd : 88 / 9 Ngamwongwan Road Ladyao Jatujak Bangkok 10900 / Tel : 02-9411140-1  facebookBug     MexicoFlag UKFlag GermanFlag ItalyFlag SwissFlag ChinaFlag SouthAfricaFlag