Skip to the content

Menu
Back to Our Products

ไม่มีการทดลองกับสัตว์

พอล มิทเชล เป็นบริษัทเสริมสวยแห่งแรกที่ออกมาต่อต้านการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ จวบจนวันนี้ กว่า 35 ปีให้หลัง เรายังคงยืนหยัดในหลักการนี้ โดยในปี 2012 เราได้เลิกขายผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศจีน เพื่อคัดค้านกฏหมายจีนที่ยอมให้สามารถทดลองกับสัตว์ได้

"ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา เราต่อต้านการทดลองสินค้ากับสัตว์ และเราภูมิใจที่เรายืนหยัดในเรื่องนี้ตลอดมา" - John Paul DeJoria

กระบวนการผลิตสินค้า

กระบวนการพัฒนาและผลิตสินค้า พอล มิทเชล เริ่มจาก ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้า (Product Innovation Center) ที่เมือง Santa Clarita รัฐ California ซึ่งเป็นที่ๆทีมงานของเรา จาก นักเคมี ไปจนถึง นักทดลองผลิตภัณฑ์ ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรต่างๆของเรา ให้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยเราจะทำการทดลองกับมนุษย์เท่านั้น